Polityka prywatności

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest spółka Moët Hennessy Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 293365, o numerze NIP 9512234740, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł (dalej jako „Administrator”).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

W sprawie przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie plików cookies z Administratorem serwisu można kontaktować się pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej lub pod adresem mailowym: […].

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników, do których uzyskujemy dostęp poprzez pliki cookies (np. adres IP), przetwarzamy w celu tworzenia analiz i statystyk korzystania ze strony, a także w celu poprawienia jej funkcjonalności. Podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), tj. nasz uzasadniony interes w postaci potrzeby zdobycia wiedzy o sposobie korzystania z naszej strony przez Użytkowników i uzyskania możliwości poprawienia jej funkcjonowania.

Więcej o celu oraz okresie przetwarzania danych można znaleźć w części dotyczącej plików cookies.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Możemy przekazywać dane osobowe, do których uzyskujemy dostęp poprzez pliki cookies następującym podmiotom lub kategoriom podmiotów:

 • podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, hostingodawcom strony internetowej. Podmioty te mogą przetwarzać dane tylko na podstawie umowy zawartej z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, 
 • podmiotom powiązanym z nami lub od nas zależnym, organizacyjnie jak
  i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów wchodzącym
  w skład grupy kapitałowej spółek Louis Vuitton Moët Hennessy, której członkiem jesteśmy, 
 • Google LLC w odniesieniu do danych zbieranych przez pliki cookie firmy trzeciej umieszczonych i odczytywanych przez Google Analytics. 

Możemy przekazywać dane osobowe także stronom trzecim, mającym siedzibę w państwach nie będących członkami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których, stosownie do decyzji Komisji Europejskiej, może nie być zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W takich przypadkach, przed ich przekazaniem, podejmiemy wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez zawarcie stosownych umów zawierających standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską. Gwarancje zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych mogą wynikać również z uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, jak w przypadku Google LLC.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania na adres mailowy wskazany powyżej.

Profilowanie

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


POLITYKA COOKIES
Czym są pliki cookies?

Poniżej określone są zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies podczas korzystania z serwisu moethennessy.pl

‚Cookie’ to mały plik tekstowy zawierający informacje przechowywane na Twoim urządzeniu w trakcie odwiedzin naszej strony – okres przechowywania pliku cookie różni się w zależności od jego charakteru. Tego rodzaju pliki pomagają nam zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenia podczas odwiedzin naszej strony, umożliwiając korzystanie z jej podstawowych funkcjonalności, a także dostarczają nam zanonimizowanych danych, które wspomagają nas w poprawie funkcjonalności naszej strony.

Niektóre pliki cookies są niezbędne dla funkcjonowania naszej strony. Domyślnie włączone są tylko niezbędne pliki cookies, natomiast niektóre z wykorzystywanych plików są opcjonalne.Nasze pliki cookies są zwykle zamieszczane w odpowiedzi na Twoje działania na naszej stronie, takie jak konfigurowanie Twoich ustawień prywatności czy wypełnianie formularzy.

W niektórych wypadkach informacje zbierane przez pliki cookies mogą być danymi osobowymi (np. adres IP Użytkownika).

Kto zamieszcza pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym?

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu moethennessy.pl, będący jednocześnie Administratorem, tj. Moët Hennessy Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

W jakich celach korzystamy z plików cookies?

Nieustannie pracujemy w Twoim interesie nad poprawą treści, funkcjonalności i możliwości poruszania się na naszej stronie. W tym celu korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które pomagają nam zrozumieć na poziomie anonimowym i zbiorczym, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie, oraz ulepszyć adekwatność naszych treści. Aby lepiej poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach zalecamy zapoznać się z polityką prywatności Google LLC, tj. podmiotu odpowiedzialnego za Google Analytics, która jest dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w następujących celach:

 • ułatwienia korzystania ze strony, 
 • poprawienia jej funkcjonalności,
 • personalizacji preferencji dotyczących strony internetowej,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. 

Jak długo cookies są przechowywane?

Stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, rozróżniane ze względu na okres ich przechowywania:

Cookies „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi. Przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

„Stałe” pliki cookies (stored cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Na przykład okres przechowywania jednego z plików cookies związanego z Google Analytics wynosi 2 lata.

Z jakich plików cookies korzystamy?

_ga – to cookie związane jest z Google Analytics. Służy do rozróżniania indywidualnych użytkowników przez przypisanie im losowo wygenerowanych numerów jako identyfikatorów klienta. Zamieszczone jest w każdym żądaniu wyświetlenia podstrony na stronie i służy do obliczania danych na temat odwiedzających, sesji oraz kampanii na potrzeby raportów analitycznych stron. Termin wygaśnięcia tego ciasteczka wnosi 2 lata.

_gat – to cookie wiąże się z Google Analytics. Służy do monitorowania i śledzenia zachowania użytkowników odwiedzających witrynę anonimowo a także do ograniczania liczby żądań, które należy wprowadzić do odwiedzanej strony. Termin wygaśnięcia tego ciasteczka wnosi 10 minut.

_gid – to cookie wiąże się z Google Analytics. Służy do odróżnienia unikalnych użytkowników a także do przechowywania identyfikatora sesji i grupowania aktywności całej sesji dla każdego użytkownika.

eav_age – to cookie służy do uwierzytelniania wieku Użytkownika – zapamiętuje wybór, czy Użytkownik ukończył 18 lat i może przeglądać Stronę. Termin wygaśnięcia tego ciasteczka wnosi 1 rok.

Jak zarządzać plikami cookies?

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Dlatego, aby uzyskać swobodną, dobrowolną zgodę alternatywą dla jej wyrażenia jest zaznaczenie opcji „Blokowanie opcjonalnych plików cookies”. Masz również możliwość dostosowania plików cookies do swoich preferencji poprzez kliknięcie opcji „Ustawienia plików cookies”. 

Jeśli przy uprzednim korzystaniu ze strony zaakceptowałeś wszystkie pliki cookies możesz zmienić ustawienia przeglądarki albo skorzystać z linku zamieszonego w stopce naszej strony, który przekieruje cię do „Ustawienia plików cookies” umożliwiając dostosowanie preferencji. 

Możesz zablokować lub ograniczyć zapisywanie cookies na swoim urządzeniu. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki lub instrukcji obsługi telefonu komórkowego.

Pod tymi linkami zamieszczone są również informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Poza powyższymi linkami przydatny może być również: https://www.aboutcookies.org 

Jakie mogą być skutki odmowy korzystania z plików cookies?

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze Strony.