PRYWATNOŚĆ I POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 • To jest Polityka prywatności i cookies (“Polityka prywatności”) Moët Hennessy Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 293365, działającej pod adresem Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa, posiadającej numer NIP 9512234740. Na potrzeby przedmiotowej polityki słowa „my, ”nas”, „nasze” odnosi się do Moët Hennessy Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Jesteśmy zaangażowani w ochronę prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Polityka prywatności stanowi, w jaki sposób będziemy traktować Twoje dane osobowe. Odwiedzając pl.moethennessy-corporate.com (naszą „Stronę”), akceptujesz i wyrażasz zgodę na działania opisane w Polityce prywatności.

JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

 • Możemy zbierać, przechowywać i używać następujące kategorie danych osobowych (ta lista nie jest wyczerpująca):
  • informacje, których nam dostarczasz kiedy zwracasz się o przesłanie oferty (włączając Twoje imię, numer telefonu i adres email);
  • informacje, których nam dostarczasz wtedy, gdy nabywasz od nas towary lub usługi;
  • wszystkie inne informacje, które przesyłasz do nas lub które zbieramy o Tobie, gdy używasz Strony (np. adres IP).

Wówczas, gdy będziemy prosić o udostępnienie nam danych osobowych, wyjaśnimy, czy podanie danych osobowych jest ustawowym lub umownym wymogiem lub jest niezbędne do zawarcia umowy, jak również kiedy jesteś zobowiązany podać dane osobowe oraz o możliwych konsekwencjach odmowy podania tych danych (na przykład, że nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia).

Proszę zwróć uwagę, że w sytuacji, gdy podajesz dane w imieniu innej osoby, powinieneś zapoznać ją z niniejszą Polityką prywatności i uzyskać jej wcześniejszą zgodę.

PLIKI COOKIES

 • Plik cookie składa się z informacji wysyłanej przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej, która jest potem przechowywana przez tę przeglądarkę. Ta informacja jest następnie przesyłana z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka odpytuje serwer o stronę internetową. Pozwala to serwerowi internetowemu zidentyfikować i śledzić przeglądarkę internetową. Większość przeglądarek pozwala odmówić akceptowania cookies.
 • Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w dalszej części Polityki.

W JAKI SPOSÓB UŻYWAMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, korzystając z następujących podstaw prawnych:

 

– Jako niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną. Jeśli zdecydujesz się na zakupy u nas, będziemy używać Twoich danych osobowych by obsłużyć Twoje zamówienie, dostarczyć produkty i usługi, przetworzyć płatności, kontaktować się z Tobą w związku z zamówieniem oraz ogólnie w celu utrzymania i administrowania Twojego konta użytkownika. Zostaną Ci dostarczone dalsze informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w momencie, gdy będziesz nabywał od nas towary lub usługi.

 

– Gdy jest to od nas wymagane przez prawo. Gdy będzie to potrzebne, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wykonania nałożonego na nas obowiązku prawnego (włączając ujawnienie tych informacji w związku z postępowaniem sądowym).

 

– Wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu i kiedy przeprowadziliśmy test równowagi by się upewnić, że Twoje prawa nie są nadrzędne wobec tego interesu (masz prawo uzyskać informacje na temat przeprowadzonego testu równowagi, kontaktując się z nami w sposób opisany w dalszej części niniejszej Polityki). Będziemy używać informacji stanowiących Twoje dane osobowe, by lepiej zrozumieć Twoje preferencje, dostarczać Ci odpowiednie treści, zapewnić bezpieczeństwo i integralność naszej Strony, prowadzić analizy biznesowe i produktowe, przestrzegać wewnętrznych procedur, komunikować się z Tobą gdy skierujesz do nas zapytanie ofertowe i wysyłać do Ciebie newsletter zawierający informacje o innych produktach i usługach Möet Hennessy, które mogą Cię zainteresować (gdy Twoja zgoda nie jest wymagana i nie sprzeciwiłeś się otrzymywaniu takiej komunikacji).

 

– Na podstawie Twojej zgody. Dotyczy to sytuacji, gdy wyrażasz zgodę na używanie cookies, na przykład do zbierania informacji na temat zarządzania w celu sporządzenia analizy statystyk i trendów. Zawsze gdy przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo cofnąć zgodę kontaktując się z nami w sposób określony w dalszej części niniejszej Polityki lub, w przypadku cookies, używając mechanizmów rezygnacji opisanych w dalszej części tej Polityki. Prosimy byś zwrócił uwagę, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jak również na to, że możemy mieć inne podstawy prawne pozwalające na przetwarzanie Twoich danych osobowych, takie jak wskazane powyżej.

 

– Możemy również anonimizować i zbierać Twoje dane osobowe po to, byśmy mogli zarządzać i ulepszać naszą Stronę.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 

 • Innym podmiotom z grupy przedsiębiorstw Moët Hennessy (takich jak np. Moët Hennessy Osterreich GmbH, Moët Hennessy Belux S.A., Moët Hennessy Czech Republic S.R.O., Moët Hennessy Danmark A/S, Moët Hennessy Suomi OY, MHD Moët Hennessy Diageo, Moët Hennessy Deutschland GmbH, Jas Hennessy & Co. Limited, Moët Hennessy Italia S.P.A., Moët Hennessy (Nederland) B.V., Moët Hennessy Norge AS, Moët Hennessy U.K. Limited, Moët Hennessy Distribution Rus, Moët Hennessy España SA, Moët Hennessy Sverige AB, Moët Hennessy (Suisse) SA, Moet Hennessy Turkey Saraplar & Alkollu Ickiler TIC LTD STI) by zapewnić spójną treść i usługi.
 • Nabywcy lub spodziewanemu nabywcy naszej firmy lub jej aktywów, które zamierzamy sprzedać,
 • Zewnętrznym dostawcom usług, którzy będą przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu w celach wskazanych powyżej. W szczególności korzystamy z zewnętrznych dostawców w celu rozwoju i utrzymania Strony oraz jej analizy.

 

Strona może zawierać linki do innych stron internetowych wyłącznie w celach informacyjnych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość, informacje o prywatności lub za działania stron internetowych osób trzecich w takich okolicznościach. Prosimy, skontaktuj się bezpośrednio z nimi w celu uzyskania więcej informacji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), włączając w to kraje, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jaki obowiązuje wewnątrz EOG, takich jak Turcja, USA, Australia, Chiny, Argentyna i Nowa Zelandia. Stosujemy zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne by chronić te dane. Masz prawo żądać od nas kopii tych klauzul umownych (kontaktując się z nami w sposób określony w dalszej części Polityki).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane są przechowywane przez okres odpowiedni do celów, dla których były zbierane i są domyślnie niszczone po upływie okresu 1 (jednego) roku braku aktywności po dacie ich zebrania, chyba że przepisy prawa przewidują inne okresy.

 

Prosimy zwróć uwagę, że dane osobowy wykorzystywane w celu wysyłania newslettera lub innych informacji o towarach lub usługach Moët Hennessy, będą usuwane po upływie 1 (jednego) miesiąca po zgłoszeniu nam, że chcesz zrezygnować z otrzymywania tych treści (by umożliwić nam realizację Twojego żądania).

 

Dla uzyskania informacji o terminie przechowywania cookies prosimy zapoznać się z sekcją dotyczącą cookies w niniejszej Polityce.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy wprowadzać zmiany niniejszej Politykę w miarę konieczności poprzez opublikowanie na Stronie nowej wersji. Aby się upewnić, że jesteś na bieżąco ze zmianami, sugerujemy sprawdzać Stronę od czasu do czasu.

Możemy również poinformować Cię o zmianach Polityki prywatności poprzez email.

TWOJE PRAWA

 • Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich kopii, poprawienia danych, ich usunięcia oraz przeniesienia ich do innego podmiotu na Twoją prośbę. Masz również prawo żądać ograniczenia przetwarzania lub zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, a także, w sytuacjach gdy prosiliśmy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych, masz prawo wycofać zgodę.
 • W szczególności masz prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. W sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (który wskazaliśmy powyżej), masz również prawo zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Te prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach – na przykład wtedy, gdy będziemy w stanie wykazać, że mamy prawny obowiązek przetwarzać Twoje dane.
 • Prosimy zauważ, że Twoje prawa mogą zostać ograniczone, na przykład jeśli spełnienie Twojego żądania powodowałoby ujawnienie danych osobowych innej osoby, kiedy powodowałoby to naruszenie praw osoby trzeciej (włączając w to nasze prawa) lub gdy żądałbyś usunięcia informacji, których przechowywanie nakazuje nam prawo lub co do których mamy prawnie uzasadniony interes by je przechowywać. Stosowne wyjątki wynikają z RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)). W odpowiedzi na Twoje żądania będziemy informować Cię, na jakim wyjątku polegamy.
 • Możesz skontaktować się z nami poprzez adres email biuro@moethennessy.com lub pisząc na adres Moët Hennessy Polska sp. z o.o. Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa, jeśli chciałbyś wykonać którekolwiek z Twoich praw lub chciałbyś otrzymać więcej informacji, takich jak kopia testu równowagi uzasadnionego interesu. Możesz również wypisać się z naszej listy mailingowej w każdym czasie używając linku „wypisz się” zawartego w naszych mailach lub w ustawieniach Twojego konta.
 • Mamy nadzieję, że będziemy w stanie wyczerpująco odpowiedzieć na Twoje zapytania dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane. Jednakże, jeśli masz wątpliwość co do zgodności przetwarzania Twoich danych osobowych z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzoru (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl) oraz możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem.

W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 • Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki ostrożności by zabezpieczyć Twoje dane osobowe przed utratą, niewłaściwym użyciem lub nieuprawnioną zmianą. Będziemy przechowywać wszystkie dostarczone nam Twoje dane osobowe na bezpiecznym serwerze (zabezpieczonym hasłami i firewallem).
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Strony, usuwania lub edytowania treści według naszego uznania.

CZY DZIECI MOGĄ KORZYSTAĆ ZE STRONY?

 • Strona jest adresowana do osób, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat.
 • Nie sprzedajemy produktów i usług, które mogłyby nabyć dzieci.
 • Każda osoba odwiedzająca Stronę jest proszona o podanie daty urodzenia przed wejściem na Stronę.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  • Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za Stronę jest Moët Hennessy Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa.

  Inspektor Ochrony Danych Grupy Moët Hennessy

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności lub z tym, w jaki sposób obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub pisząc do nas na adres mailowy biuro@moethennessy.com lub za pośrednictwem poczty na adres: Moët Hennessy Polska sp. z o.o., Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa.

CO TO SĄ COOKIES?

 • Plik „cookie” to fragment informacji, która zostanie zapisana i przechowana na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie gdy odwiedzisz Stronę. Pomaga zidentyfikować Twoje urządzenie, np. Twój komputer lub telefon, za każdym razem gdy odwiedzasz Stronę.
 • Są one używane przez większość dużych witryn internetowych, wliczając tę Stronę. By zapewnić sobie możliwie najlepsze korzystanie z naszej Strony na jakimkolwiek urządzeniu, którego używasz, powinieneś się upewnić, że Twoja przeglądarka internetowa akceptuje zapisywanie cookies.
 •  

PO CO UŻYWAMY COOKIES?

Używamy plików cookies i innych podobnych technologii umożliwiających przechowywanie informacji na Twoich urządzeniach po to by:

– ułatwić Ci korzystanie ze Strony,

 

– umożliwić Ci ustawienie osobistych preferencji,

 

– chronić Twoje bezpieczeństwo,

 

– analizować i ulepszać nasze usługi.

JAKIE INFORMACJE SĄ PRZECHOWYWANE W PLIKACH COOKIES?

Cookie zazwyczaj przechowują:

– nazwę strony internetowej, z której pochodzą,

 

– okres, przez jaki cookie będzie przechowywane na Twoim urządzeniu (np. komputerze lub telefonie),

 

– wartość – zazwyczaj losowo generowany unikalny numer.

COOKIES, JAKICH UŻYWAMY

Używamy następujących kategorii cookies na naszej Stronie:

 • Kategoria 1: Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookies są niezbędne do tego, by umożliwić Ci poruszanie się po Stronie i używanie jej funkcji. Bez tych cookies nie mogą zostać zapewnione usługi, z których mógłbyś chcieć skorzystać, jak np. zapamiętywanie wybranych przez Ciebie produktów.

 • Kategoria 2: Wydajnościowe pliki cookies

Te pliki cookies zbierają zanonimizowane informacje o tym, jak użytkownicy korzystają ze Strony. Na przykład, używamy cookie Google Analytics by zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy trafiają na naszą Stronę, jak ją przeglądają i jak z niej korzystają oraz by wyłonić obszary, które możemy ulepszyć, takie jak nawigacja po Stronie, historia zakupów i kampanie promocyjne. Informacje przechowywane przez te pliki cookies nigdy nie zawierają danych, które pozwoliłyby na zidentyfikowanie konkretnej osoby. Więcej informacji o Google Analytics znajdziesz pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/.

 • Kategoria 3: Funkcjonalne pliki cookies

Te pliki cookies zapamiętują Twoje wybory, takie jak zawartość koszyka, kraj, z którego odwiedzasz naszą Stronę, język oraz parametry wyszukiwania takie jak rozmiar, kolor lub linia produktów. Są one używane po to by oferować Ci treści odpowiednie do Twoich wyborów oraz by uczynić Twoje wizyty na Stronie bardziej dopasowanymi oraz przyjemnymi. Informacje, które są zbierane przez te cookies mogą być anonimizowane i nie mogą prowadzić do śledzenia Twojej aktywności na innych stronach.

OKRES PRZECHOWYWANIA COOKIES

 • Cookies sesyjne – są przechowywane dopóki nie zamkniesz przeglądarki. Nie są przechowywane na Twoim twardym dysku. Są zazwyczaj używane do śledzenia stron, które odwiedzasz, w związku z czym informacje mogą być dostosowane do Ciebie podczas trwania sesji.
 • Cookie trwałe – są przechowywane na Twoim twardym dysku dopóki ich nie usuniesz lub nie upłynie okres ich ważności. Mogą być, na przykład, stosowane do zapamiętywania Twoich preferencji kiedy używasz Strony.
 • Na przykład, cookies używane po to, aby nie było potrzeby kilkukrotnego weryfikowania Twojego wieku w czasie jednej sesji przeglądarki oraz by zapamiętać zawartość Twojego koszyka, wygasają po upływie jednej godziny.
 • Nie będziemy przechowywać plików cookies dłużej niż przez 2 lata.

CO MOŻESZ ZROBIĆ, BY ZARZĄDZAĆ COOKIES?

 • Możesz zaakceptować lub nie wyrazić zgody na używanie cookies. Zaakceptowanie cookies zazwyczaj pozwala korzystać z najlepszej wersji Strony. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje stosowanie cookies, jednak możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki by ograniczyć, zablokować lub usunąć cookies kiedy tylko chcesz.
 • Każda przeglądarka jest inna, więc zalecamy zapoznać się z sekcją „Pomoc” w menu Twojej przeglądarki (lub w instrukcji obsługi telefonu komórkowego) by sprawdzić, w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies. Wiele przeglądarek oferuje ogólne ustawienia prywatności, spośród których możesz wybierać. By dowiedzieć się więcej na temat cookies, włączając w to jak sprawdzić, jakie cookies zostały ustawione oraz jak nimi zarządzać i je usuwać, odwiedź stronę www.wszystkoociasteczkach.pl. Informacje o tym, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w większości przeglądarek są następujące:
 • Chrome
  • Otwórz Chrome na swoim komputerze,
  • Na górze po prawej stronie kliknij „Więcej”  i potem „Ustawienia”,
  • Na dole kliknij „Zaawansowane”,
  • Poniżej „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij „Ustawienia zawartości”,
  • Kliknij „Cookies”,
  • Poniżej „Zobacz wszystkie cookies i dane stron” poszukaj nazwy Strony,
  • Po prawej stronie kliknij „Usuń” 

 

 • Microsoft Expolrer
  • Otwórz Internet Explorer,
  • Kliknij w przycisk Narzędzia w górnym prawym rogu,
  • Wybierz „Opcje internetowe”,
  • Znajdź „Historię wyszukiwania”,
  • Kliknij w „Ustawienia”,
  • Kliknij „Pokaż pliki”,
  • Folder zawiera wszystkie przechowywane cookies (wszystkie pliki zaczynają się „cookie:”). Pliki mogą być indywidualnie usuwane.

 

 • Mozilla Firefox
  • Kliknij przycisk menui wybierz „Opcje”,
  • Wybierz panel „Prywatność i bezpieczeństwo” i przejdź do sekcji „Cookies i dane stron”,
  • Kliknij przycisk „Zarządzaj danymi…”. Pojawi się okno dialogowe „Zarządzaj cookies i danymi stron”,
  • W polu „Szukaj stron internetowych” wpisz nazwę strony, której cookies chcesz usunąć. Zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania,
  • By usunąć wybrane elementy, oznacz je i kliknij „Usuń wybrane”,
  • Kliknij „Zapisz zmiany”.

Więcej informacji na temat cookies Google Analytics znajdziesz pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/. By wyłączyć Google Analytics odwiedź stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

CO SIĘ STANIE, GDY NIE ZAAKCEPTUJESZ COOKIES?

 • Jeśli nie zaakceptujesz cookies, niektóre funkcje Strony mogą nie działać odpowiednio na Twoim komputerze lub telefonie komórkowym, jak również możesz nie być w stanie wyświetlić części Strony, którą chciałbyś odwiedzić. Z tego powodu zalecamy wyrażenie zgody na stosowanie cookies.